Výsledok hlasovania o logo projektu

Výsledkom študentskej súťaže o logo projektu bolo 83 návrhov. Do užšieho finále sa dostalo 16 najlepších návrhov. Počas Dňa bezpečného Internetu 2021 študenti hlasovali online za svojho favorita a my vám s potešením môžeme predstaviť výhercu:

 

 

 

 

 

Logo nápadne naznačuje myšlienku Európskej vlajky a jej farieb a cielene sa zameriava na hlavnú postavu nášho projektu Erasmus+. Rovnako aj ústredné farby loga – zlatá a modrá – korešpondujú s farbami na erbe rodiny Fuggerovcov. Symbolický zlatý prach pod menom Jakuba Fuggera sa vzťahuje na jeho nevyčísliteľné imanie. Vlajky predstavujú jednotlivé krajiny partnerských škôl. Sú to zároveň európske krajiny, v ktorých bol Jakub Fugger svojim spôsobom činný a v ktorých sa účastníci projektu budú snažiť pátrať po jeho stopách.